ΓΊΝΕΤΕ ΜΈΛΟΣ ΜΑΣ

Η REDEN καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ανάπτυξης μιας εγκατάστασης παραγωγής φωτοβολταϊκής ενέργειας

Ο Όμιλος παρέχει άριστη διαχείριση σε κάθε στάδιο ανάπτυξης ενός έργου, από τις αρχικές μελέτες έως την έναρξη και τη συντήρηση των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, σε διεθνές επίπεδο. Μετά την υπογραφή της πρότασης μίσθωσης, η REDEN φροντίζει επίσης  για όλες τις τεχνικές, οικονομικές και διοικητικές διαδικασίες, καθώς και για την έκδοση οικοδομικής άδειας και συντελεστή αγοράς για την παραγόμενη φωτοβολταϊκή ηλεκτρική ενέργεια.

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ

Οι ομάδες της REDEN στελεχώνονται από τεχνικούς εμπειρογνώμονες σε κάθε έναν από τους εξειδικευμένους τομείς που απαιτούνται για την επιτυχή ανάπτυξη ενός φωτοβολταϊκού έργου:

Η γνώση και η εμπειρία της REDEN σε κάθε ένα από τους τομείς αυτούς της δίνουν πλήρη αυτονομία σε κάθε έργο της.