ΓΊΝΕΤΕ ΜΈΛΟΣ ΜΑΣ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΣ

Διαχείριση έργου, λειτουργία και συντήρηση

Εγγύηση μακροπρόθεσμης απόδοσης της επένδυσης σε φωτοβολταϊκά πάνελ

Η REDEN διαχειρίζεται την κατασκευή κάθε φωτοβολταϊκού έργου, είτε πρόκειται για αγροβολταϊκά θερμοκήπια, σκιάσεις οπωρώνων ή χώρων στάθμευσης, επίγειες κατασκευές με ή χωρίς γεωργική συν-δραστηριότητα ή στέγες.

 

Με περισσότερα από 740 ίδια  στο χαρτοφυλάκιό της, η REDEN έχει βεβαιωμένη τεχνογνωσία στη διαχείριση έργων, παρέχοντας εγκαταστάσεις υψηλής ποιότητας κατασκευασμένες για συγκεκριμένες χρήσεις.

 

Επιπλέον, η παραγόμενη πράσινη ενέργεια πωλείται είτε με τιμολόγια ρυθμιζόμενα  από την κυβέρνηση είτε μέσω ιδιωτικών PPA (συμφωνίες αγοράς ενέργειας με ιδιωτικούς εταίρους).

 

Μια μονάδα παραγωγής φωτοβολταϊκής ενέργειας είναι ένα περιουσιακό στοιχείο μεγάλης διάρκειας ζωής το οποίο απαιτεί άψογη συντήρηση ώστε να συνεχίζει να αποδίδει σε βάθος χρόνου. Η REDEN, χάρη στην τεχνογνωσία των εξειδικευμένων τεχνικών ομάδων της, παρέχει προληπτική και διορθωτική συντήρηση για όλους τους χώρους παραγωγής της. Οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μας παρακολουθούνται όλες εξ αποστάσεως, επομένως οποιαδήποτε ανωμαλία εντοπίζεται άμεσα από τις επιχειρησιακές ομάδες. Στη συνέχεια, οι ομάδες συντήρησης παρεμβαίνουν μέσα σε λίγες ώρες και λειτουργώντας 7 ημέρες την εβδομάδα, εξασφαλίζουν και βελτιστοποιούν την παραγωγή ενέργειας κάθε μονάδας.

 

Σήμερα, ιδιώτες, επενδυτές και επενδυτικά κεφάλαια εμπιστεύονται σε εμάς την προσεκτική παρακολούθηση και διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων!

Οι Υπηρεσίες μας

Παρακολούθηση και ανάλυση παραγωγής
7 ημέρες την εβδομάδα

Έγκριση
κορυφαίων
κατασκευαστών inverter

Προληπτική και
επανορθωτική συντήρηση

Συντήρηση
υψηλής τάσης

Θερμογραφική
ανάλυση

Καθαρισμός
ρομποτικού
εργοστασίουé

Πάροχος αναφοράς για
τοπικές υπηρεσίες ασφάλειας