ΓΊΝΕΤΕ ΜΈΛΟΣ ΜΑΣ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΣ

Διοικητική διαδικασία και χρηματοδότηση

Μια πλήρως ενοποιημένη διοικητική ομάδα

Μόλις το έργο επικυρωθεί και πιστοποιηθεί με δέσμευση αγοράς ή μίσθωσης, η REDEN αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει όλες τις διοικητικές διαδικασίες που σχετίζονται με το έργο, συμπεριλαμβανομένης της αίτησης οικοδομικής άδειας, της σύνδεσης στο δίκτυο και της διαπραγμάτευσης του τιμολογίου τροφοδοσίας.

 

Ως Ανεξάρτητος Παραγωγός Ηλεκτρικής Ενέργειας (IPP), χρηματοδοτούμε και επενδύουμε στις δικές μας εγκαταστάσεις παραγωγής φωτοβολταϊκής ενέργειας.