ΓΊΝΕΤΕ ΜΈΛΟΣ ΜΑΣ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΣ

Κατασκευή φωτοβολταϊκών μονάδων

Γαλλική βιομηχανική παραγωγή που οδηγεί την καινοτομία

Με την πιστοποιημένη κατά ISO 9001, 14001 και 45001 θυγατρική REDEN Industries, η REDEN επωφελείται από το δικό της εργοστάσιο κατασκευής φωτοβολταϊκών μονάδων στη Γαλλία.

 

Με τις εγκαταστάσεις της στην καρδιά της νοτιοδυτικής Γαλλίας, η REDEN Industries έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 65 MWp και μπορεί να αναπτύξει καινοτόμες, υπερσύγχρονες φωτοβολταϊκές λύσεις που μπορούν να προσαρμοστούν στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε έργου.

 

Για να παραμείνει στην αιχμή της τεχνολογίας, η REDEN επένδυσε πρόσφατα σε βιομηχανικό εξοπλισμό νέας γενιάς. Η επένδυση αυτή θα μας επιτρέψει, μέχρι τις αρχές του 2024, τουλάχιστον να τριπλασιάσουμε την παραγωγή φωτοβολταϊκών πλαισίων σε περίπου 300.000 πάνελ ετησίως, αριθμός που αντιπροσωπεύει μια ισχύ περίπου 200 MW/έτος.

 

Τα διάφορα σημεία ελέγχου σε όλη τη διαδικασία κατασκευής εξασφαλίζουν ένα προϊόν υψηλής ποιότητας και απόδοσης μακροπρόθεσμα.

Η REDEN Industries διασφαλίζει τη βέλτιστη ανακύκλωση της παραγωγή της.

Η REDEN Industries είναι μέλος της SOREN, μιας μη κερδοσκοπικής οικολογικής οργάνωσης αναγνωρισμένης από το Γαλλικό Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης, η οποία συλλέγει και στη συνέχεια ανακυκλώνει κατεστραμμένα φωτοβολταϊκά πάνελ σε ποσοστό έως 95% των εξαρτημάτων τους.

Αντιλαμβανόμενη την ευρύτερη ευθύνη της ως παραγωγού φωτοβολταϊκών πλαισίων, η REDEN έχει γίνει επίσης σημείο συλλογής για τη SOREN, διευκολύνοντας την ανακύκλωση όλων των φωτοβολταϊκών μονάδων στην περιοχή.

Όσον αφορά στις υπόλοιπες χώρες όπου ενεργοποιείται η REDEN, καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για την εύρεση των κατάλληλων συνεργατών ανακύκλωσης, ώστε σε κάθε ελαττωματική μονάδα να προσφέρεται τελικά μια δεύτερη ζωή.

Γνωρίζατε ότι;

  • Ένα φωτοβολταϊκό πάνελ χάνει μόλις το 0,4% της ικανότητας του παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως (υπό την προϋπόθεση ότι συντηρείται σωστά).
  • Μετά από 30 χρόνια ζωής, το πάνελ θα παράγει επομένως τουλάχιστον το 88% της αρχικής του ικανότητας.
  • Με τον κύκλο ζωής τους, τα φωτοβολταϊκά είναι η πιο ανταγωνιστική μέθοδος παραγωγής ενέργειας από οικονομική άποψη!