ΓΊΝΕΤΕ ΜΈΛΟΣ ΜΑΣ

Βελτιστοποιημένη μελέτη για κάθε έργο από τα δικά μας Γραφεία Μελετών και το Τμήμα Γεωπεριβάλλοντος

Αποτελούμενο από έμπειρους τεχνικούς και μηχανικούς (γεωργίας, υδραυλικών, υγροτόπων κ.λπ.), το τμήμα Ανάπτυξης εξασφαλίζει τη βελτιστοποίηση των έργων που έχουμε αναλάβει όπως θερμοκήπια, σκιερούς οπωρώνες, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, επίγειες κατασκευές ή στέγες, διεξάγοντας εξατομικευμένες μελέτες. Ο στόχος μας είναι απλός: να παρέχουμε πρακτική ανταπόκριση στις ανάγκες των εταίρων μας ιδιοκτητών ή διαχειριστών γης, είτε αυτοί είναι δημόσιοι φορείς, ιδιωτικές ομάδες ή αγρότες, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι ηλιακές εγκαταστάσεις μας έχουν ουδέτερο ή και θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα.

 

Τα βασικά μας σημεία εστίασης:

  • Σχεδιασμός σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε συνεννόηση με όλους τους τοπικούς φορείς (τοπικές αρχές, επιχειρήσεις, ενώσεις).
  • Διασφάλιση τοπικής βιοποικιλότητας.
  • Διαχείριση απορριμμάτων σε κάθε στάδιο της λειτουργίας μας (κατασκευής, λειτουργίας, αποσυναρμολόγησης).

Εκτός από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθερά, ρυθμιζόμενα τιμολόγια, η REDEN είναι σε θέση να αναπτύσσει μεγάλα φωτοβολταϊκά έργα μέσω ιδιωτικών συμφωνιών (Power Purchase Agreements), ειδικά εξωχρηματιστηριακών συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ παραγωγών πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας και μεγάλων βιομηχανικών και τριτογενών καταναλωτών ή οικονομικών φορέων.