ΓΊΝΕΤΕ ΜΈΛΟΣ ΜΑΣ

Όροι Χρήσης

Η REDEN SOLAR (στο εξής“REDEN SOLAR”) προτείνει στους χρήστες/επισκέπτες πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο www.reden.solar (εφεξής «ο ιστότοπος»). Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο συμφωνούν να συμμορφώνονται με αυτούς τους όρους χρήσης.

Χρήση του ιστότοπου

Αυτός ο ιστότοπος προτείνει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της REDEN SOLAR και των θυγατρικών εταιριών της. Η REDEN SOLAR καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο είναι ακριβείς και ενημερωμένες και διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας της ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Πρόσβαση στον Ιστότοπο

Ο ιστότοπος είναι προσβάσιμος 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, εκτός από την περίοδο συντήρησης. Η REDEN SOLAR δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η τοποθεσία θα λειτουργεί συνεχώς.

Ομοίως, η REDEN SOLAR δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για γεγονότα που οφείλονται σε περίπτωση ανωτέρας βίας, βλαβών ή τεχνικών προβλημάτων που επηρεάζουν τον εξοπλισμό, το υλικό, τα προγράμματα, το λογισμικό ή το Διαδίκτυο που προκαλούν την αναστολή ή τον τερματισμό της υπηρεσίας.

Η REDEN SOLAR δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις, δυσκολίες χρήσης ή ασυμβατότητα που επηρεάζουν τον Ιστότοπο, τα αρχεία υπολογιστή, τα προγράμματα περιήγησης ιστού ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στον Ιστότοπο.

Ο ιστότοπος διατίθεται δωρεάν (εκτός από το κόστος σύνδεσης στο Διαδίκτυο που παραμένει ευθύνη του χρήστη).

Πνευματική και διανοητική ιδιοκτησία

Ο ιστότοπος και το περιεχόμενό του προστατεύονται από το δικαίωμα πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας. Ο ιστότοπος και κάθε ένα από τα συστατικά στοιχεία του όπως επωνυμίες, κείμενα, εικονογραφήσεις, λογότυπα, επωνυμίες εταιρειών, προϊόντα, φωτογραφίες, αποτελούν ιδιοκτησία της REDEN SOLAR. Αυτοί οι όροι δεν παρέχουν καμία άδεια χρήσης η οποιασδήποτε αναπαραγωγής της ιστοσελίδας ή επί μέρους περιεχομένου αυτής, όπως κειμένου, μέρους της βάσης δεδομένων, γραφικών παραστάσεων, εικόνων ή φωτογραφιών, η οποία υπερβαίνει τα όρια της ιδιωτικής χρήσεως.

Η αναπαραγωγή ή η μερική χρήση της Ιστοσελίδας θα υπόκειται σε προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση από τη REDEN SOLAR.

Hypertext links

Η REDEN SOLAR  δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που παραπέμπονται από τους υπερσύνδεσμους. Η απόφαση για την ενεργοποίηση συνδέσμων είναι αποκλειστική ευθύνη των χρηστών και επισκεπτών της Ιστοσελίδας. Επιπλέον, οι είναι υπεύθυνο να λαμβάνει τις απαραίτητες προφυλάξεις για να αποτρέψει τη μόλυνση της Ιστοσελίδας από έναν ή περισσότερους «ιούς».

Η REDEN SOLAR δεν φέρει ευθύνη για υπερσυνδέσμους από άλλες τοποθεσίες σε αυτόν τον Ιστότοπο και δεν επιτρέπεται η δημιουργία τέτοιων συνδέσμων χωρίς την προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση της.

 

Πληροφορίες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η REDEN SOLAR συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που κοινοποιούνται στον Ιστότοπο με την χρήση  της φόρμας επικοινωνίας για να απαντήσει στα διάφορα αιτήματα. Τα δεδομένα επεξεργάζονται από τη REDEN SOLAR. Τα προσωπικά δεδομένα φιλοξενούνται από εξωτερικό υπεργολάβο που βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα διατηρούνται μόνο για το χρόνο που απαιτείται για την επεξεργασία τους.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να συμβουλευτείτε, να διορθώσετε, να εναντιωθείτε, να διαγράψετε, και να περιορίσετε την επεξεργασία και τη φορητότητα των δεδομένων σας, κάτι που μπορείτε να ασκήσετε μέσω ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: REDEN SOLAR – Direction de la communication, ZAC des Champs de Lescaze, 47310 Roquefort ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact@reden.solar, με το ονοματεπώνυμο σας, τη διεύθυνση σας και με επισυναπτόμενο αντίγραφο διπλής όψης της ταυτότητας σας.

Σε περίπτωση δυσκολίας με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να στείλετε παράπονο στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της REDEN SOLAR, ταχυδρομικά στη διεύθυνση: REDEN SOLAR – Délégué à la protection des données – ZAC des Champs de Lescaze, 47310 Roquefort ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacy@reden.solar. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή στο CNIL.

(1) Law n°78-17 σχετικά με την Επεξεργασία Δεδομένων, τα Αρχεία Δεδομένων και τις Ατομικές Ελευθερίες της 6ης Ιανουαρίου 1978 τροποποιήθηκε και ο Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων αριθ. (UE) 2016/679 της 27ης Απριλίου, 2016.

Η χρήση των cookies (μικροδεδομένων)

Ο ιστότοπος περιέχει cookies (μικροδεδομένα) που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω.

Τι είναι cookies και σε τι χρησιμεύουν;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε.

Περιέχουν πολλά δεδομένα, όπως:

  • το όνομα του διακομιστή που το κατέθεσε.
  • ένα όνομα χρήστη με τη μορφή ενός μοναδικού αριθμού.
  • πιθανώς ημερομηνία λήξης.

Τα cookie βοηθούν στη βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης σε ιστότοπους. Διατηρούνται από την REDEN SOLAR για ένα μήνα.

Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί τα cookies για να μας βοηθήσει:

  • να δημιουργήσουμε στατιστικά στοιχεία και όγκους επισκέψεων και χρήση των διαφόρων στοιχείων του ιστότοπου (ενότητες και περιεχόμενο που επισκέφθηκες, διαδρομές κλπ.) που μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε το ενδιαφέρον και την εργονομία των υπηρεσιών μας.
  • να προσαρμόσουμε την παρουσίαση του ιστότοπου στις προτιμήσεις εμφάνισης του τερματικού σας (γλώσσα, ανάλυση οθόνης, λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται, κλπ.) κατά τις επισκέψεις σας στον Ιστότοπό μας, ανάλογα με το υλικό και το λογισμικό για προβολή ή ανάγνωση που περιέχει το τερματικό σας.
  • να εφαρμόσουμε όλα τα μέτρα ασφαλείας, για παράδειγμα όταν σας ζητηθεί να συνδεθείτε ξανά με περιεχόμενο ή υπηρεσία μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα

Έχετε τη δυνατότητα να αποκλείσετε τα cookies σε όλους τους ιστότοπους που επισκέπτεστε.

Σημαντικό: η διαγραφή των cookies θα διαγράψει τις ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί για τους ιστότοπους που έχετε επισκεφτεί στο παρελθόν.

Ευθύνη

Η REDEN SOLAR δεν φέρει ευθύνη σε καμία περίπτωση για τυχόν ζημίες που προκύψουν από οποιουδήποτε είδους χρήση αυτού ή/και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Ειδικότερα, δεν ευθύνεται για τυχόν ειδικές, έμμεσες, συνακόλουθες ή περιστασιακές, θετικές ή αποθετικές ζημίες από επίσκεψη στον δικτυακό του τόπο ή/και από χρήση των υπηρεσιών του, ή των πληροφοριών που περιέχονται στον ιστότοπο της REDEN SOLAR

Η REDEN SOLAR καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο και οι πληροφορίες, που παρέχει στον δικτυακό τόπο του είναι ορθά και πλήρη, αλλά δεν εγγυάται και δεν αποδέχεται κάθε ρητή ή σιωπηρή ευθύνη και έναντι τρίτων συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης ως προς ενδεχόμενα περαιτέρω λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις δεδομένου και του ότι η ανάπτυξη νέου περιεχομένου μπορεί να είναι συνεχής και οι δημοσιευόμενες πληροφορίες ενδέχεται να μην ανανεώνονται καθημερινά.

Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των πληροφοριών που παρέχονται στη γαλλική, ισπανική, αγγλική και ελληνική έκδοση του ιστότοπου, υπερισχύουν οι πληροφορίες που δίνονται στη γαλλική έκδοση. Τα στοιχεία της Ιστοσελίδας παρέχονται χωρίς ουδεμία εγγύηση. Η REDEN SOLAR δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών τρίτων.

Με την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα της REDEN SOLAR, ο χρήστης/επισκέπτης δεσμεύεται να σέβεται τους νόμους και τους ισχύοντες κανονισμούς.

Εφαρμοστέο δικαίωμα

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης υπόκεινται στο γαλλικό δίκαιο.

Νομικό σημείωμα

Εκδότης
REDEN SOLAR
Ανώνυμη εταιρεία με κεφάλαιο 50.514 572,87 ευρώ
500 661 806 RCS Agen
Κεντρικά γραφεία : ZAC des Champs de Lescaze, 47310 Roquefort
Τηλέφωνο : +33 (0)5 53 77 21 31
Νόμιμος εκπρόσωπος : Thierry CARCEL

REDEN Industries, ο μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης είναι  : FR020947_05CLRC

REDEN Technique, ο μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης είναι  : FR330678_05YFKX

Αυτός ο ιστότοπος φιλοξενείται στη διεύθυνση SAS OVH, 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix

Σχεδιασμός ιστότοπου
Διαχείριση έργου: Γραφείο Επικοινωνίας REDEN SOLAR
Ιδέα, σχέδιοByBenoit
Ανάπτυξη : Armstrong

Πηγή φωτογραφιών:
• @Paul Fauchille
• @JEPG-STUDIOS
• @ALTI150
• @FRANCK PETIT
• @PATRICK-MAC-CANN