ΓΊΝΕΤΕ ΜΈΛΟΣ ΜΑΣ

Αφοσιωμένοι στην ενεργειακή μετάβαση

Από την ίδια τη φύση του αντικειμένου του, ο Όμιλος REDEN εργάζεται καθημερινά για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την παραγωγή πράσινης ενέργειας, σεβόμενος το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται και τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη του.

 

Πιστοποιημένη κατά ISO 9001 (διαχείριση ποιότητας) και 14001 (περιβαλλοντική διαχείριση) εδώ και πολλά χρόνια, η REDEN, ως υπεύθυνη εταιρεία, θέλησε να προχωρήσει ακόμη πιο πέρα. Ως εκ τούτου, δεσμευτήκαμε εθελοντικά για μια νέα πιστοποίηση που στοχεύει στην ενίσχυση της Πολιτικής Ασφάλειάς μας. Έτσι, ο Αύγουστος 2023 σηματοδοτήθηκε από την απονομή, για πρώτη φορά, του ISO 45001, το οποίο επικυρώνει τη διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

 

Προκειμένου να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά στις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις, η REDEN έχει επιπλέον καθορίσει μια μοναδική πολιτική ΕΚΕ (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη), που περιστρέφεται γύρω από 6 στρατηγικούς άξονες.

 

Συνδεδεμένοι με τις αξίες μας, οι 6 αυτοί άξονες είναι βασικοί σε όλες τις δραστηριότητές μας και επιδιώκουν να ευθυγραμμίσουν την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική ευθύνη και να εφαρμόσουν μια υπεύθυνη προσέγγιση στην ενέργεια.

Ανθρώπινο
Ταλέντο

«Δημιουργία μιας ισχυρής εταιρικής πολιτικής, βασισμένης σε στέρεες δεξιότητες και σεβασμό για τις αξίες μας»

«Ανθρώπινο Ταλέντο» : Τονίζω κάποιες δράσεις

Εκτός από την προώθηση στο εσωτερικό του ομίλου, την εκπαίδευση και τη θέσπιση Χάρτη Ισότητας των Φύλων, η REDEN προωθεί επίσης αθλητικές δραστηριότητες μέσω της ένωσης REDEN Sport, με στόχο τη δημιουργία δεσμών που πέρα από τις επαγγελματικές δραστηριότητες.

Παραγωγή
πράσινης ενέργειας

«Ενθάρρυνση της βιώσιμης κατανάλωσης ενέργειας χωρίς άνθρακα και επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης».

«Παραγωγή πράσινης ενέργειας» : Τονίζω κάποιες δράσεις

Η REDEN είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 (διαχείριση ποιότητας και συνεχής βελτίωση) εδώ και πολλά χρόνια.

Αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε είναι η κυριαρχία μας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των φωτοβολταϊκών συστημάτων, από την ανάπτυξη έργων, μέσω της παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελ, έως την κατασκευή ηλιακών σταθμών παραγωγής ενέργειας και την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. Το εργοστάσιό μας που εδρεύει στο Roquefort, Γαλλία, μας προσφέρει ανεκτίμητη τεχνική τεχνογνωσία και ευελιξία υλοποίησης, στοιχεία τα οποία έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του Ομίλου.

Δημιουργία αξίας
για τις περιοχές

«Συμμετοχή ατομικά και συλλογικά στην κοινωνία του σήμερα και του αύριο».

«Δημιουργία αξίας για τις περιοχές» : Τονίζω κάποιες δράσεις

Με τα χρόνια, ο Όμιλος REDEN ανέπτυξε νέες τεχνολογικές λύσεις για να ανταποκριθεί σε διάφορες προκλήσεις, με κυριότερες: α) την παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας, η οποία είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, ανεξάντλητη, ανταγωνιστική από οικονομική άποψη και μπορεί να καταναλωθεί τοπικά. β) την κλιματική αλλαγή, η οποία επηρεάζει τις μεθόδους γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αναπτύξαμε τα πρώτα αγροβολταϊκά θερμοκήπια στη Γαλλία το 2010 και γιατί συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε βιώσιμες λύσεις για τον αγροτικό τομέα. Επιδιώκουμε ιδιαίτερα να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις εκτάσεις με χαμηλό γεωπονικό δυναμικό για να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων όπως η κτηνοτροφία ή η αροτραία καλλιέργεια.

Το ενδιαφέρον μας για τις περιφέρειες δεν σταματά εκεί. Θεωρούμε ευθύνη μας να υποστηρίζουμε τις τόσο πολύτιμες ανθρωπιστικές, πολιτιστικές και αθλητικές πρωτοβουλίες αλληλεγγύης. Ως εκ τούτου, υποστηρίζουμε τακτικά συλλόγους, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες που προωθούν την κληρονομιά μας και τις αξίες του μοιράσματος, της αλληλοβοήθειας, της δέσμευσης, της ευημερίας και του σεβασμού…

Οι δεσμεύσεις μας σε εικόνες:

  • Duoday, δράση για εργασία χωρίς αποκλεισμούς για άτομα με αναπηρία
  • Φεστιβάλ Τζαζ Albret
  • Les Bouchons d’Amour, με στόχο τη βοήθεια για την αγορά εξοπλισμού για άτομα με αναπηρία
  • Δωρεά αίματος
  • Ροζ Οκτώβρης
  • Βοήθεια στην CA87 για την προώθηση του γεωργικού τομέα σε συνδυασμό με την κτηνοτροφική εκδήλωση Panazol
  • Δωρεά πάνελ
  • Κατασκευή παιδικού πάρκου στο Μεξικό
  • Κατασκευή χώρου πολλαπλών χρήσεων σε σχήμα θόλου για κοινοτικές δραστηριότητες
  • Ανάπλαση δρόμου 1,3 χλμ

Πολιτική
ασφάλειας

«Ανάπτυξη ισχυρής Πολιτικής Ασφάλειας και διατήρηση της ακεραιότητας των εργαζομένων και των παρόχων υπηρεσιών μας»

«Πολιτική ασφάλειας» : Τονίζω κάποιες δράσεις

Το 2023, η REDEN έλαβε την πιστοποίηση ISO 45001 για το σύστημα διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (OHS).

Ταυτόχρονα, δημιουργήσαμε Επιτροπές Ασφαλείας: μία για τις ομάδες της Γαλλίας και μία για τις διεθνείς ομάδες. Κάθε τρεις μήνες  διοργανώνεται συνάντηση ως φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την πρόληψη και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

Επιπλέον, η REDEN διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα με αντικείμενα την  σε οδική ασφάλεια, τις πρώτες βοήθειες κ.λπ.

Διαβάστε τους 10 Χρυσούς Κανόνες μας για την ασφάλεια στην εργασία.

Περιβαλλοντικό
αποτύπωμα

«Μείωση του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον και συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής».

«Περιβαλλοντικό αποτύπωμα» : Τονίζω κάποιες δράσεις

Η REDEN κατέχει την πιστοποίηση ISO 14001 (περιβαλλοντική διαχείριση).

Για να ανταποκριθεί στην πρόκληση της διατήρησης της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος, η REDEN δημιούργησε το 2022 το τμήμα Αγρό-Περιβάλλοντος. Το τμήμα αυτό στελεχώνεται από ειδικούς στη γεωπονία, το περιβάλλον, τους υγροτόπους και την υδραυλική. Λειτουργεί σε συνεχή αλληλεπίδραση με τους διαχειριστές του έργου, το γραφείο μελέτης φωτοβολταϊκών και τα τμήματα κατασκευής και λειτουργίας, για να διασφαλίσει ότι τα περιβαλλοντικά και αγροτικά ζητήματα λαμβάνονται υπόψη σε κάθε στάδιο του έργου. Η εγκατάσταση κιβωτίων φωλεοποίησης και κυψελών, η δημιουργία λιβαδιών μελισσών, η δημιουργία περιοχών χαλικιών και η φύτευση πρασιών είναι μερικές μόνο από τις ενέργειες που κάνουμε για να ενθαρρύνουμε τη βιοποικιλότητα στους φωτοβολταϊκούς μας χώρους.

Ως υπεύθυνη εταιρεία, η REDEN εργάζεται για τον στρατηγικό της στόχο για το κλίμα ο οποίος είναι να βοηθήσει για την επίτευξη «μηδενικών εκπομπών» παγκοσμίως  το έτος 2050. Όντας φιλόδοξοι σε ό,τι αφορά στις δράσεις μας για το κλίμα, έχουμε θέσει ως στόχο να επιτύχουμε ουδετερότητα άνθρακα στις δραστηριότητές μας έως το 2040.

Το 2019, η REDEN κυκλοφόρησε το EVOC LABEL (Électricité Verte d’Origine Contrôlée, δηλαδή Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια από Ελεγχόμενη Προέλευση) στη Γαλλία, σε συνεργασία με τον προμηθευτή ενέργειας OCTOPUS (πρώην Plüm énergie) και 6 άλλους ανεξάρτητους παραγωγούς. Η ετικέτα αυτή εγγυάται την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από 100%  ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της Γαλλίας.

Σε όλη την αλυσίδα αξίας, από τον σχεδιασμό έως τη λειτουργία, στα γραφεία μας και στο εργοστάσιο κατασκευής φωτοβολταϊκών πάνελ, δεσμευόμαστε για την σωστή  διαχείριση απορριμμάτων, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς στις διάφορες χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Τα τελευταία δέκα χρόνια, η REDEN είναι μέλος της γαλλικής οικολογικής οργάνωσης SOREN, η οποία ανακυκλώνει το 95% όλων των κατεστραμμένων φωτοβολταϊκών πάνελ μας.

Συμβουλευτείτε τον Χάρτη Καλών Πρακτικών μας για την Ενεργειακή Νηφαλιότητα.

Υπεύθυνες και βιώσιμες
συνεργασίες

«Ανάπτυξη βιώσιμων, ηθικών και διαφανών συνεργασιών»

«Υπεύθυνες και βιώσιμες συνεργασίες» : Τονίζω κάποιες δράσεις

Συμβουλευτείτε τον Χάρτη Δεοντολογίας και τον Χάρτη Υπεύθυνων Αγορών μας.

Αυτές οι ισχυρές δεσμεύσεις που έχει υιοθετήσει ο Όμιλος εφαρμόζονται σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης ενός φωτοβολταϊκού έργου της REDEN.

icones-acquisition-de-centrales-photovoltaiques